DIT IS Zeilstra vb&tVvE diensten

Value Driven VvE diensten

ZEILSTRA vb&t VvE diensten

Zeilstra vb&t VvE diensten  biedt decennia professioneel en persoonlijk VvE beheer door heel Nederland. We hebben jarenlange kennis en ervaring in huis om uw VvE op alle vlakken te beheren. Onze aanpak is altijd maatwerk, en sluit dus sowieso aan op de wensen van iedere individuele VvE.

Lees meer

Top 6 meest gestelde vragen

1. Appartement

Wat informeel het ‘kopen van een appartement’ wordt genoemd, is juridisch gezien het ‘kopen van appartementsrecht’. Onder ‘appartement’ wordt in het spraakgebruik verstaan, de afzonderlijke woning in een groter gebouw.

2. Appartementsrecht

Appartementsrecht is een combinatie van een aandeel in het eigendom van een complex of grond met het exclusieve gebruiksrecht van een bepaald afzonderlijk gedeelte (het privé-gedeelte) en het verplichte lidmaatschap van een vereniging van eigenaars (VvE).

3. Splitsingsakte

De splitsingsakte is het aandeel van iedere eigenaar in de totale kosten conform een verdeelsleutel vastgelegd. Daarnaast bevat de splitsingsakte het reglement van de VvE (statuten) en een splitsingstekening, waarop te zien is welke delen van het pand gemeenschappelijk en welke delen privé zijn. De splitsingsakte is door een notaris opgesteld en vastgelegd. Iedereen heeft de mogelijkheid kennis te nemen van de inhoud van de splitsingsakte.

4. Kascommissie

De financiële administratie van de vereniging van eigenaren wordt minstens één keer per jaar gecontroleerd door een afvaardiging van de eigenaren: de kascontrolecommissie of kascommissie. De commissieleden worden gekozen door de vergadering. Daarnaast is het bij ons mogelijk om via een klantenportaal 24/7 de administratie in te zien.

5. Technische commissie

De technische commissie is een afvaardiging van eigenaars. In samenwerking met de opzichter hebben zij de taak om onderhoudsactiviteiten technisch zo goed mogelijk en voor een zo aantrekkelijk mogelijk bedrag uit te laten voeren binnen een duidelijk afgebakende omschrijving. De commissieleden worden gekozen door de vergadering.

6. MJOP

Een meerjarenonderhoudsplanning of MJOP is een langetermijnplanning voor het uitvoeren van noodzakelijk onderhoud aan gebouwen, terreinen en installaties. Sinds enige tijd zijn VvE’s verplicht geld te reserveren voor groot onderhoud. Het grote voordeel van een solide MJOP is dat de VvE bijdrage aangepast kan worden op de verwachte onderhoudskosten. Zo komen eigenaren niet voor onverwachte kosten te staan.