Wat betekent het coronavirus voor onze dienstverlening?

Wat betekent het coronavirus voor onze dienstverlening?

Laatste update: 29 september 2020

De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat bij ons op nummer 1 en we volgen daartoe graag de richtlijnen van RIVM en Overheid op.

Hiertoe brengen wij speciaal onder de aandacht:

Kantoorbezetting
Conform het advies van het RIVM laten wij onze medewerkers zoveel als mogelijk thuiswerken. Zij zijn uiteraard telefonisch en per mail bereikbaar. De werkzaamheden gaan, mogelijk in aangepaste vorm, gewoon door.

Afspraken op onze kantoren indien noodzakelijk en mogelijk
Onze kantoren blijven met een minimale bezetting voorlopig gewoon open op de normale openingstijden. Is een bezoek aan ons kantoor noodzakelijk, dan vragen wij u uiteraard om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen. Indien u klachten heeft, zoals verkoudheid, verhoging of plotseling verlies van smaak of reuk, dan verwachten wij dat u niet komt en de afspraak vooraf annuleert.

Bijna altijd zijn er goede alternatieven voor een gesprek op kantoor te organiseren. Wij hebben als uitgangspunt overleggen/ bijeenkomsten per telefoon of middels video conferencing door te laten gaan en alleen in uiterste nood uit te stellen.

Mocht een bezoek aan ons kantoor noodzakelijk en mogelijk blijken vragen wij u navolgende op te volgen:

  • Houd minimaal 1,5 meter afstand en geef geen handen
  • Was of desinfecteer uw handen zodra u binnen komt.
  • Nies of hoest in uw elleboogholte.
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.
  • Was na gebruik van zakdoekjes uw handen.

Op alle vestigingen van vb&t Groep zijn conform de richtlijnen van het RIVM aanpassingen aangebracht aan onze receptie en vergaderruimtes. Zo zijn er schermen geplaatst om verspreiding van het COVID-19-coronavirus te voorkomen. Zo kunnen wij u nog steeds ontvangen, maar op gepaste afstand!

De wachttijden aan de telefoon kunnen langer zijn

Zoals hierboven aangegeven werken vrijwel alle collega’s momenteel thuis. Wij doen er alles aan om u te woord te staan, maar mogelijk zijn de wachttijden aan de telefoon langer dan u van ons gewend bent. Wij hopen dat u daar begrip voor heeft.

Bezichtigingsprotocol

De afgelopen maanden gold er een bezichtigingsprotocol zodat onze medewerkers en kandidaat-huurders op een veilige manier huizen kunnen bezichtigen. Dit betekent dat we zo veel mogelijk bezichtigingen via de virtuele weg doen en bij een fysieke bezichtiging maximaal 3 personen in een woning toelaten, zodat we op 1,5 meter afstand van elkaar kunnen blijven. Op deze manier hebben we inmiddels velen verder kunnen helpen, dus dit protocol blijft voorlopig gelden.

Vergaderingen VvE’s

De besturen van de VvE’s waar nog een ALV dient plaats te vinden, worden door ons gecontacteerd om een en ander met elkaar af te stemmen. Het bestuur is te allen tijde leidend inzake het wel of niet door laten gaan van een algemene ledenvergadering. Uiteraard worden bij vergaderingen alle voorschriften van de Rijksoverheid door ons in acht genomen.

Prioritering reparatie verzoeken

Indien u als lid van een vereniging van eigenaars of huurder van een woning een reparatieverzoek/storing meldt, nemen wij deze aan en zullen wij deze administratief zoals gebruikelijk afwikkelen. U kunt alle storingen gewoon melden dus. Indien deze melding tot een opdracht aan uitvoerende bedrijven leidt zullen wij deze opdracht verstrekken aan uitvoerende bedrijven. Uitvoerende bedrijven hebben ieder een eigen coronabeleid waarbij de strekking doorgaans is dat prioritering wordt gegeven aan de opdrachten met de hoogste urgentie. Minder urgente opdrachten zullen doorgaans later dan gewoonlijk worden uitgevoerd. In algemene zin geldt ook voor uitvoerende bedrijven dat zij geen medewerkers met klachten sturen en zij ook van u verwachten tijdig aan te geven als u klachten heeft. Wij vragen uw medewerking en begrip in deze.

Kijk voor meer informatie en het laatste nieuws op de website van het RIVM.

Actuele vragen omtrent het Coronavirus

LET OP:  de situatie rondom het coronavirus kan per dag veranderen. Ook de manier waarop wij hiermee omgaan, bekijken wij van dag tot dag. Onze aanpak kan in de loop van de tijd dus veranderen. De inhoud van deze “veel gestelde vragen-pagina” wordt wanneer nodig bijgewerkt.

Wat betekent het coronavirus voor onze dienstverlening?

De gezondheid van onze klanten en medewerkers staat bij ons op nummer 1. Dit betekent dat wij geen enkel risico nemen en de richtlijnen van het RIVM strikt opvolgen.Wij hebben als uitgangspunt ‘overleggen/ bijeenkomsten uitstellen waar het kan, en door laten gaan waar het moet’. Dit betekent dat wij extra kritisch kijken welke overleggen/ bijeenkomsten verzet kunnen worden en wat eventueel kan wachten. Veiligheid gaat uiteraard boven alles. Wij sturen geen collega’s, die verkouden zijn op pad. Ben je ziek of verkouden, geef dit op voorhand telefonisch door aan degene met wie je een afspraak hebt, zodat de afspraak verzet kan worden. Als wij bij je aan de deur staan en je hebt klachten (verkoudheid, hoesten, koorts) dan besluiten wij om niet bij je naar binnen te gaan en de afspraak te verzetten.

Blijven jullie kantoren open volgens normale openingstijden?

Onze kantoren blijven voorlopig gewoon open op de normale tijden. We vragen wel om niet langs te komen als een vraag ook telefonisch, per e-mail of via de chat op onze website gesteld kan worden.
Conform het advies van het RIVM laten wij onze medewerkers zoveel als mogelijk thuiswerken. Zij zijn uiteraard telefonisch en per mail bereikbaar. Wij rekenen op je begrip!

Is een bezoek aan ons kantoor echt noodzakelijk?

Dan vragen wij om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen en hiervoor een afspraak te maken met een medewerker.
Hoe kan ik jullie het beste bereiken op dit moment?

De wachttijden aan de telefoon kunnen langer zijn dan je van ons gewend bent, er werken veel collega’s momenteel thuis. Wij doen er alles aan om je te woord te staan, maar mogelijk zijn de wachttijden aan de telefoon langer dan je van ons gewend bent. Je mag je vraag stellen per e-mail of via de chat op onze website.

Gaan jullie door met bezichtigen in leegstaande huizen?

Bezichtigingen gaan door, m.u.v. wanneer er sprake is van gezondheidsklachten bij de betreffende Verhuurmakelaar. Wij zullen momenteel géén groepsbezichtigingen of open huizen laten plaatsvinden. Verder vragen wij je uiteraard om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen bij een bezichtiging:

• Was of desinfecteer je handen vóór de bezichtiging.

• Nies of hoest in je elleboogholte.

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.

• Was na gebruik van zakdoekjes uw handen.

• Vermijd persoonlijk contact. Het RIVM raadt aan om een afstand van minimaal 1,5 meter aan te houden. Onze Verhuurmakelaar zal je• begroeten met woorden.Kom met max. 2 personen naar een bezichtigingsafspraak. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!Kom alsjeblieft niet naar een bezichtigingsafspraak bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Ik ben huurder en ga deze maand mijn huurwoning verlaten en ik heb spullen ter overname. Ik wil een kandidaat-huurder dus graag laten bezichtigen, kan dat wel?

Wij vragen jou en de kandidaat-huurder uiteraard om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen:

• Was of desinfecteer je handen vóór je iemand in je woning binnen laat.

• Nies of hoest in je elleboogholte.

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.

• Was na gebruik van zakdoekjes uw handen.

• Vermijd persoonlijk contact. Het RIVM raadt aan om een afstand van minimaal 1,5 meter aan te houden. Zorg dat jezelf met max. 2 personen bij de afspraak aanwezig bent en laat ook max. 2 personen toe bij een bezichtiging. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht! Nodig geen kandidaat-huurder uit bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Ik ga mijn woning verlaten en wil graag weten of de inspecties doorgaan zoals eerder aangegeven? 

De eindinspecties zullen, met inachtneming van de RIVM richtlijnen, gewoon doorgaan. Wij verzoeken je om met max. 2 personen bij de afspraak aanwezig te zijn. Indien de woning aansluitend verhuurd is, verzoeken wij ook de nieuwe huurder(s) om met max. 2 personen bij de afspraak aanwezig te zijn. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!

Update 1 oktober 2020: De voorinspecties vinden momenteel (bij voorkeur) telefonisch plaats.Bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, neem contact op met de Woninginspecteur.

Ik ben woningzoekende en mag van jullie gaan kijken in een woning bij een huidige huurder, kan dat wel?

Wij vragen jou en huidige huurder van de woning uiteraard om de voorschriften van het RIVM in acht te nemen:

• Was of desinfecteer je handen vóór je de woning betreed.

• Nies of hoest in je elleboogholte.

• Gebruik papieren zakdoekjes en gooi die direct weg.

• Was na gebruik van zakdoekjes uw handen.

• Vermijd persoonlijk contact. Het RIVM raadt aan om een afstand van minimaal 1,5 meter aan te houden. Kom met max. 2 personen naar de afspraak. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht! Ga niet bezichtigen bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts.

Kan ik mijn eindinspectie eerder laten plaatsvinden?

Ja, gezien de huidige omstandigheden omtrent het corona-virus is het mogelijk de Eindinspectie te vervroegen MITS dit past in de agenda van de Woninginspecteur. Neem hiervoor te allen tijde contact op met je Woninginspecteur. Indien de woning aansluitend verhuurd is, is het ook belangrijk dat de nieuwe huurder aan het verzetten van deze afspraak medewerking verleend. Er zal echter door vb&t géén verrekening van huurpenningen plaatsvinden, alsook géén aanpassingen van de huurovereenkomst.

Doen jullie ook bezichtigingen online/digitaal?

Wij zijn bereid om bezichtigingen via Skype/Whatsapp-video e.d. vormen te verzorgen. Dit kan je afstemmen met de betreffende verhuurmakelaar en/of de huidige bewoner.
Echter wij vinden het wel noodzakelijk dat de woning minimaal 1x bezichtigd is vóórdat je overgaat tot het tekenen van de huurovereenkomst. Dit om te voorkomen dat er bij oplevering onduidelijkheid is over de staat van de woning. Indien dit niet tot de mogelijkheden behoort, verzoeken wij je in overleg te treden met de verhuurmedewerker.

Gaat de oplevering van mijn huurwoning nog door?

De Opleveringen zullen, met inachtneming van de RIVM richtlijnen, gewoon doorgaan. Wij verzoeken je om met max. 2 personen bij de afspraak aanwezig te zijn. Tevens is het dragen van een mondkapje verplicht!

Bij klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts, neem contact op met de Verhuurmakelaar/Woninginspecteur met wie je de afspraak hebt