Uitspraak geschil hennepkwekerij; burgemeester verliest zaak van woningcorporaties

Uitspraak geschil hennepkwekerij; burgemeester verliest zaak van woningcorporaties

Bij het bestaan van een adequaat beleid bij woningcorporaties is de volgende rechtspraak ontstaan:

In februari 2016 worden de corporaties in de gemeente Geldrop-Mierlo voor het eerst geconfronteerd met opgelegde sluitingen van hun woningen in geval daarin sprake is van een hennepkwekerij. De sluiting vindt plaats op grond van artikel 13b van de Opiumwet. Voor deze (in ieder geval feitelijke) koerswijziging is geen enkele onderbouwde reden of aanleiding gegeven. Vanaf dat moment is dan ook de discussie gestart over de problematiek rondom het sluiten van corporatiewoningen in Oost-Brabant. De uitspraak van 29 juni 2017 Door de rechtbank is op 29 juni 2017 een uitspraak in de vier beroepszaken gewezen waarin de corporaties in het gelijk zijn gesteld. De kern van de beslissing is dat de corporaties gelet op de getroffen maatregelen en de verklaringen van de ter zitting aanwezige politie agenten voor die gevallen voldoende hebben betwist dat er nog een toegevoegde waarde uitgaat van een sluiting. De praktijk heeft uitgewezen dat door de getroffen maatregelen de overtreding van de Opiumwet definitief wordt beëindigd en herhaling wordt voorkomen. De aantasting van de openbare orde wordt hersteld. Er is geen sprake meer van risico op (nieuwe) gevaarzetting, overlast of onrust voor de woonomgeving of nieuwe huurders. Tijdens de zitting bij de rechtbank hebben de door de rechtbank op verzoek van de corporaties opgeroepen wijkagenten uit Eindhoven en de regio gemeenten dit ook bevestigd. Er valt dan niets meer te herstellen, zodat er geen grond aanwezig is om dan alsnog tot sluiting over te gaan.