“Overheid moet verduurzaming fiscaal aantrekkelijker maken” (bron Vastgoedbelang)

“Overheid moet verduurzaming fiscaal aantrekkelijker maken” (bron Vastgoedbelang)

Hoe wordt aangekeken tegen de verduurzaming van de particuliere woningvoorraad?

Jan Kets: ‘De verduurzaming van de particulieren woningen is één van de grootste problemen – en uitdagingen – die voor ons ligt. De kosten van de verduurzaming van de bestaande bouw zijn per woning nog €30.000 tot € 50.000 te hoog uit duurzaamheidsoogpunt. Er zijn dan wel stimuleringsmaatregelen, maar deze blijken steeds weer te versnipperd en moeilijk te verkrijgen. Om een echte positieve stimulering tot stand te brengen zou de verduurzaming beter fiscaal aftrekbaar moeten zijn. Ontzorgen van investeerders en eigenaren hoort ook beter op het intuïtief gemak te gaan aansluiten. In lijn daarmee werkt de bouwsector aan het toekomstbeeld dat een verzameling aannemers een wijk met bewoners ingaan en hen een keuzepalet aan maatregelen voor woningen en kantoren aanbieden. Waarbij met een druk op de knop ook het aanvragen en verkrijgen van de subsidies geregeld wordt. Het lijkt nu ver weg, maar toch is dit de revolutie waar de bouwsector in wil gaan slagen.’

Jan Kets is lid Algemeen Bestuur van Bouwend Nederland. In opdracht van drie ministeries is een Taskforce Bouw opgericht onder leiding van Bernhard Wientjes. De Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de ‘gouden driehoek’: overheid, markt en kennisinstellingen. Jan Kamminga, voorzitter van Vastgoed Belang, is één van de leden van de Taskforce.