Documenten en informatie

Voor onze huurders

Het antwoord op de meest voorkomende vragen vindt u hier. Staat uw vraag er niet bij? Mail ons via het contactformulier.

Reparaties en onderhoud

Wij maken een onderscheid tussen reparaties en spoedreparaties. Lees hier het antwoord op de meestgestelde vragen.

Verfwerk binnenzijde en dubbelglas

Voorkom houtrot door slecht schilderwerk binnenzijde en voorkom glasbreuk. Lees daartoe de folder ventilatie, schimmel en schilderwerk.

Naamplaatje

U kunt bij ons een naamplaatje voor uw woning aanvragen.

Tuinonderhoud

U dient de eventueel bij het gehuurde behorende tuinen goed te onderhouden en deze uitsluitend als siertuin te gebruiken. Het is verboden de tuin te gebruiken als reparatiewerkplaats, als parkeerruimte of stallingsruimte van voertuigen (zoals auto’s, motoren, caravans, fietsen, bromfietsen, scooters, boten, aanhangers, kinderwagens e.d.), of als opslagplaats van afval of materialen van welke aard dan ook. Het is verboden beplantingen van welke aard dan ook aan te brengen die hoger kunnen worden dan anderhalve meter. Bij het verlaten van de woning moet alles gesnoeid zijn tot kniehoogte.

Schimmel

Vocht kan schimmel veroorzaken. Veel mensen denken dat het vochtprobleem van buiten komt. In de praktijk blijkt dat het vocht veelal van binnenuit komt. Het meest voorkomende vocht is namelijk “leefvocht”. Dit wordt veroorzaakt door mensen, huisdieren, koken, de was drogen, de vaatwasser etc. Dit kan 10 – 15 liter waterdamp in uw woning veroorzaken. De oplossing voor de meeste vochtproblemen is ventileren. Elke dag moet er geventileerd worden en extra wanneer er veel vocht vrijkomt. Ventileren kunt u het beste doen door raampjes tegenover elkaar open te zetten, waar dat kan. Veel mensen denken dat het voldoende is een paar uur een raam open te zetten. Ventileren moet het liefst 24 per dag. Ventileren is dus wat anders dan een half uurtje luchten. Zie document ‘Ventilatie, schimmel en onderhoud‘. Enkele mogelijkheden om schimmel te verwijderen:

  • Los zes gram soda op in 1 liter heet water. Wrijf deze met een harde borstel over de schimmel of giet het er overheen. Daarna altijd even naspoelen met schoon water
  • Hardnekkige schimmels kan je behandelen met bleekmiddel. Je gebruikt 25 ml bleekmiddel op 1 liter water. Met een spons dep je de schimmelplekken en laat de plek daarna opdrogen. Als na een dag de schimmel niet helemaal weg is kan je deze behandeling nog een keer proberen
  • Schimmelverwijderaar is uiteraard ook kant en klaar te koop.

Veranderingen aan de gehuurde woning

Indien u iets wilt veranderen aan de woning moet u daarvoor een schriftelijk verzoek om toestemming bij ons in te dienen. Wij hebben het recht om uw verzoek zonder opgaaf van reden te weigeren.

Ventilatie

Ventileren van uw woning moet 24 uur per dag! Indien uw woning volledig geïsoleerd is, alleen ’s avonds een paar uur en na het douchen een half uur. Ventilatieroosters moet u elke 3-6 maanden reinigen en na het koken moet de afzuigkap nog 1 uur aanblijven. Lees de folder “Ventilatie, schimmel en onderhoud” waarom dit u kosten bespaart en schimmel voorkomt. Hier leest u ook hoe u de roosters schoon kunt houden. Dit is van belang, omdat ze anders niet functioneren en u schimmel kunt krijgen.

Onderhoud binnenzijde woning

U bent samen met de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. De onderhouds-verplichtingen voor de huurder zijn vastgelegd in het ‘Besluit kleine herstellingen’. In het document “Onderhouds ABC” kunt u vinden welk onderhoud bij de huurder, zoals schilderwerkzaamheden, en welk bij de verhuurder hoort. Het inplannen van onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de verhuurder komen, overleggen wij gewoonlijk ruim van te voren met u.

Spoedreparaties

Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld geknapte of lekkende hoofdwaterleiding, overstromend riool, of verstopt gemeenschappelijk riool en brand. NIET spoedeisend zijn een niet werkend CV of geen warm water.

Spoedreparaties kunt u tijdens kantooruren telefonisch aan ons doorgeven op telefoonnummer 088-5454666 optie 1. Buiten kantooruren mag u zelf een officiële reparateur inschakelen om uw acute probleem door een “noodreparatie” te laten verhelpen. Let u er wel op dat u uitgevoerde reparaties door derden, de eerst volgende werkdag, aan ons meldt.

Verzoek om reparatie

Deze kunt u schriftelijk indienen met behulp van het onderstaand contactformulier. Hoe meer gedetailleerde informatie u ons geeft, bij voorkeur met foto’s, des te beter en sneller kunnen wij u helpen. Wij houden u op de hoogte van de afhandeling van uw verzoek. Kijk bij de documenten bij “kleine herstellingen en onderhoud” of de kosten van de reparatie voor u zijn of voor de verhuurder. Tips voor onderhoud vind u in het document “ventilatie, schimmel en onderhoud

Hola

Onderhoud van de woning

U bent samen met de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. De onderhouds-verplichtingen voor de huurder zijn vastgelegd in het ‘kleine herstellingen en onderhoud’ van het van Ministerie voor Wonen en Rijksdienst (WR).

Huurcontracten / en verhuizen

Hier vindt u het antwoord op uw vragen over het huurcontract, de wijze van opzeggen en de werkwijze bij beëindiging van de huurovereenkomst.

Huishoudelijk reglement

Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of in de splitsingsakte staan voor de vereniging van eigenaars (VvE). Dit reglement omvat regels die gaan over het gebruik van zaken als gemeenschappelijke delen, privé gedeelte, geluidsoverlast, regels over het tuinonderhoud, manier van vergaderen, instructies aan het bestuur en overige.

Anders gezegd, in het huishoudelijk reglement staan regels die gelden voor alle huurders van een woning complex. Ze moeten een bijdrage leveren om met elkaar kwalitatief en comfortabel te kunnen leven. Het huishoudelijk reglement is voor iedere woning anders. U heeft hem bij aanvang van uw huurovereenkomst ontvangen. Bent u hem kwijt? Dan kunt u hem weer aanvragen.

Huur

Betaling van de huur dient voor of op de eerste van de maand plaats te vinden. Bij de meeste huurders gaat dit tegenwoordig per automatische incasso. Vaak is dit contractueel overeengekomen. Indien u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, neem dan direct contact met ons op om zoveel mogelijk extra kosten te voorkomen. De ervaring leert dat indien u lang wacht, de kosten die voor uw rekening zijn, flink kunnen oplopen. Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven, dan kunt u deze machtiging vinden onder de documenten, invullen en opsturen. Voor ondersteuning door de overheid voor uw huurverplichting zie www.rijksoverheid.nl

 

Checklist verhuizing

  1. Uitschrijven bevolkingsregister of adreswijziging doorgeven aan gemeente
  2. Afmelden voor gas, water en elektriciteit
  3. Afmelden voor geiser, boiler of gaskachel als u die huurt
  4. Afmelden voor TV, internet, telefonie en andere abonnementen
  5. Wijziging huurtoeslag doorgeven
  6. Post laten door sturen via post.nl

Lees het document ‘Huuropzegging informatie‘ voor meer informatie.

Eindinspectie

De dag dat uw huurcontract eindigt, komen wij langs voor een eindinspectie. Tijdens de laatste inspectie beoordelen we samen met u of de woning volgens afspraak is achtergelaten. Deze bevindingen bevestigen wij u schriftelijk in het definitieve inspectierapport. Reparaties die op het moment van oplevering alsnog door ons moeten worden uitgevoerd, worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten verrekenen wij met de borgsom en/of zullen wij aan u doorbelasten.

Voorinspectie

Nadat u heeft opgezegd, plannen wij een voorinspectie van de gehuurde woning. Tijdens de inspectie van de woning bepalen wij of er reparaties of veranderingen aan de woning moeten worden verricht voordat u de woning aan ons kunt opleveren. Een verslag van de eventuele benodigde werkzaamheden nemen we op in het inspectierapport. Hierna plannen we direct een afspraak met u voor de definitieve oplevering van de woning.

De huur opzeggen

Na de minimale huurtermijn van één jaar heeft u een opzegtermijn. (behalve als dit anders in het huurcontract staat vermeld). Het opzeggen van de huur dient u schriftelijk per aangetekende post of per e-mail via onderstaand contact formulier. De opzegging ontvangen wij graag twee maanden voor het einde van de laatste maand die u wilt huren. Let wel op! Als er meer dan één huurder op het contract staan, dan moeten alle andere huurders ook opzeggen!

Na ontvangst sturen wij u een bevestiging toe. Hierin verzoeken wij u ook contact met ons (of toegewezen makelaarskantoor) op te nemen om een afspraak te maken voor de inspectie van de woning. Tijdens de inspectie van de woning bepalen wij of er reparaties of veranderingen aan de woning moeten worden verricht voordat u de woning aan ons kunt opleveren. Een verslag van de eventuele benodigde werkzaamheden nemen we op in het inspectierapport. Hierna plannen we direct een afspraak met u voor de definitieve oplevering van de woning. Tijdens de laatste inspectie beoordelen we samen met u of de woning volgens afspraak is achtergelaten. Deze bevindingen bevestigen wij u schriftelijk in het definitieve inspectierapport. Reparaties die op het moment van oplevering alsnog door ons moeten worden uitgevoerd, worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten verrekenen wij met de borgsom en/of zullen wij aan u doorbelasten.

Wilt u de reden van opzegging vermelden? (Kopen/Samenwonen/Naar seniorenwoning/Overleden/Huurprijs)

 

Financiele zaken

Alles over kosten m.b.t. service, stookkosten en borg vindt u hier.

Borg

Aan het einde van de huurovereenkomst zal verhuurder de gehele dan wel een gedeelte van de waarborgsom onder zich houden ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van huurder inzake de afrekening service- en/of stookkosten. Het restant van de waarborgsom zal alsdan door verhuurder, na aftrek/verrekening van eventuele vorderingen van verhuurder op huurder, binnen zes weken nadat de afrekening van de service stookkosten, gereed is.

Huur

Betaling van de huur dient voor of op de eerste van de maand plaats te vinden. Bij de meeste huurders gaat dit tegenwoordig per automatische incasso. Vaak is dit contractueel overeengekomen. Indien u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, neem dan direct contact met ons op om zoveel mogelijk extra kosten te voorkomen. De ervaring leert dat indien u lang wacht, de kosten die voor uw rekening zijn, flink kunnen oplopen. Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven, dan kunt u deze machtiging vinden onder de documenten, invullen en opsturen. Voor ondersteuning door de overheid voor uw huurverplichting zie www.rijksoverheid.nl

 

Afrekening service-stookkosten

De door u betaalde voorschotten voor de levering van service- en bepaalde diensten zullen periodiek, verrekend worden op basis van de werkelijke kosten. Dit kunnen wij doen op het moment dat wij van de betreffende instanties alle informatie met betrekking van het verbruik hebben ontvangen.

Overlast

Handige adviezen en informatie over onze werkwijze in geval van overlast vindt u hier.

Hennep en/of onderverhuur en/of Airbnb -Zero tolerantie!

Onderverhuur en hennep wordt niet getolereerd door verhuurder. Huurder zal het pand moeten verlaten, vrijwillig dan wel via de rechtspraak waar een ontruimingsvonnis wordt gehaald. De volledige schade wordt verhaald op de huurder. Dit houdt in schade aan het pand, eventuele schade (huurderving) door sluiting pand, boete voor onderverhuur €3000 te vermeerderen met minimaal €100/dag, boete voor niet gebruik als hoofdverblijf van €30/dag, boete hennep € 35.000, aansluiting meters onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.(alles prijspijl 2017).

Burenoverlast

Dicht op elkaar wonen, betekent rekening houden met elkaar. Overlast kunt u voorkomen en u kunt zelf dingen doen om overlast aan te pakken. Overlast kan door bijvoorbeeld geluid komen, maar ook door spullen of vuil te zetten op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn.

Bij de documenten vind u tips en onze werkwijze, indien er sprake is van burenoverlast.

Uw contact gegevens wijzigen

Het is belangrijk dat we u kunnen bereiken. Wanneer uw adres, telefoon of e-mail wijzigt, horen wij dit dan ook graag. Geef wijzigingen eenvoudig door via het contactformulier.

Doorgeven van contact gegevens

Mochten uw contact gegevens veranderen, geef deze dan zo snel mogelijk schriftelijk door. Wij hebben uw contact gegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummer privé en van uw werk nodig om goed met u te communiceren.

Tuin of balkon

Heeft uw huurwoning een tuin of balkon? Vind hier nadere informatie over gebruik en onderhoud.

Balkon

Het balkon is meestal zichtbaar voor anderen. Het is bedoeld om van het buitenzijn te genieten. Het is niet toegestaan om het balkon te gebruiken als reparatiewerkplaats, als parkeerruimte of stallingsruimte van voertuigen (zoals auto’s, motoren, caravans, fietsen, bromfietsen, scooters, boten, aanhangers, kinderwagens e.d.), of als opslagplaats van afval of materialen van welke aard dan ook. Het is niet toegestaan een schotel op te hangen.

Tuin

De tuin is om van te genieten en is meestal zichtbaar voor anderen. Het is niet toegestaan om bomen of struiken te planten die hoger worden dan 1,5 meter. Indien deze aanwezig zijn, dienen ze onmiddellijk, door huurder, te worden verwijderd. Het is niet toegestaan de tuin te gebruiken als reparatiewerkplaats, als parkeerruimte of stallingsruimte van voertuigen (zoals auto’s, motoren, caravans, fietsen, bromfietsen, scooters, boten, aanhangers, kinderwagens e.d.), of als opslagplaats van afval of materialen van welke aard dan ook.