Het balkon is meestal zichtbaar voor anderen. Het is bedoeld om van het buitenzijn te genieten. Het is niet toegestaan om het balkon te gebruiken als reparatiewerkplaats, als parkeerruimte of stallingsruimte van voertuigen (zoals auto’s, motoren, caravans, fietsen, bromfietsen, scooters, boten, aanhangers, kinderwagens e.d.), of als opslagplaats van afval of materialen van welke aard dan ook. Het is niet toegestaan een schotel op te hangen.

De tuin is om van te genieten en is meestal zichtbaar voor anderen. Het is niet toegestaan om bomen of struiken te planten die hoger worden dan 1,5 meter. Indien deze aanwezig zijn, dienen ze onmiddellijk, door huurder, te worden verwijderd. Het is niet toegestaan de tuin te gebruiken als reparatiewerkplaats, als parkeerruimte of stallingsruimte van voertuigen (zoals auto’s, motoren, caravans, fietsen, bromfietsen, scooters, boten, aanhangers, kinderwagens e.d.), of als opslagplaats van afval of materialen van welke aard dan ook.