U kunt bij ons een naamplaatje voor uw woning aanvragen.

U dient de eventueel bij het gehuurde behorende tuinen goed te onderhouden en deze uitsluitend als siertuin te gebruiken. Het is verboden de tuin te gebruiken als reparatiewerkplaats, als parkeerruimte of stallingsruimte van voertuigen (zoals auto’s, motoren, caravans, fietsen, bromfietsen, scooters, boten, aanhangers, kinderwagens e.d.), of als opslagplaats van afval of materialen van welke aard dan ook. Het is verboden beplantingen van welke aard dan ook aan te brengen die hoger kunnen worden dan anderhalve meter. Bij het verlaten van de woning moet alles gesnoeid zijn tot kniehoogte.

Vocht kan schimmel veroorzaken. Veel mensen denken dat het vochtprobleem van buiten komt. In de praktijk blijkt dat het vocht veelal van binnenuit komt. Het meest voorkomende vocht is namelijk “leefvocht”. Dit wordt veroorzaakt door mensen, huisdieren, koken, de was drogen, de vaatwasser etc. Dit kan 10 – 15 liter waterdamp in uw woning veroorzaken. De oplossing voor de meeste vochtproblemen is ventileren. Elke dag moet er geventileerd worden en extra wanneer er veel vocht vrijkomt. Ventileren kunt u het beste doen door raampjes tegenover elkaar open te zetten, waar dat kan. Veel mensen denken dat het voldoende is een paar uur een raam open te zetten. Ventileren moet het liefst 24 per dag. Ventileren is dus wat anders dan een half uurtje luchten. Zie document ‘Ventilatie, schimmel en onderhoud‘. Enkele mogelijkheden om schimmel te verwijderen:

  • Los zes gram soda op in 1 liter heet water. Wrijf deze met een harde borstel over de schimmel of giet het er overheen. Daarna altijd even naspoelen met schoon water
  • Hardnekkige schimmels kan je behandelen met bleekmiddel. Je gebruikt 25 ml bleekmiddel op 1 liter water. Met een spons dep je de schimmelplekken en laat de plek daarna opdrogen. Als na een dag de schimmel niet helemaal weg is kan je deze behandeling nog een keer proberen
  • Schimmelverwijderaar is uiteraard ook kant en klaar te koop.

Indien u iets wilt veranderen aan de woning moet u daarvoor een schriftelijk verzoek om toestemming bij ons in te dienen. Wij hebben het recht om uw verzoek zonder opgaaf van reden te weigeren.

Ventileren van uw woning moet 24 uur per dag! Indien uw woning volledig geïsoleerd is, alleen ’s avonds een paar uur en na het douchen een half uur. Ventilatieroosters moet u elke 3-6 maanden reinigen en na het koken moet de afzuigkap nog 1 uur aanblijven. Lees de folder “Ventilatie, schimmel en onderhoud” waarom dit u kosten bespaart en schimmel voorkomt. Hier leest u ook hoe u de roosters schoon kunt houden. Dit is van belang, omdat ze anders niet functioneren en u schimmel kunt krijgen.

U bent samen met de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. De onderhouds-verplichtingen voor de huurder zijn vastgelegd in het ‘Besluit kleine herstellingen’. In het document “Onderhouds ABC” kunt u vinden welk onderhoud bij de huurder, zoals schilderwerkzaamheden, en welk bij de verhuurder hoort. Het inplannen van onderhoudswerkzaamheden die voor rekening van de verhuurder komen, overleggen wij gewoonlijk ruim van te voren met u.

Hieronder verstaan wij bijvoorbeeld geknapte of lekkende hoofdwaterleiding, overstromend riool, of verstopt gemeenschappelijk riool en brand. NIET spoedeisend zijn een niet werkend CV of geen warm water.

Spoedreparaties kunt u tijdens kantooruren telefonisch aan ons doorgeven op telefoonnummer 088-5454666 optie 1. Buiten kantooruren mag u zelf een officiële reparateur inschakelen om uw acute probleem door een “noodreparatie” te laten verhelpen. Let u er wel op dat u uitgevoerde reparaties door derden, de eerst volgende werkdag, aan ons meldt.

Deze kunt u schriftelijk indienen met behulp van het onderstaand contactformulier. Hoe meer gedetailleerde informatie u ons geeft, bij voorkeur met foto’s, des te beter en sneller kunnen wij u helpen. Wij houden u op de hoogte van de afhandeling van uw verzoek. Kijk bij de documenten bij “kleine herstellingen en onderhoud” of de kosten van de reparatie voor u zijn of voor de verhuurder. Tips voor onderhoud vind u in het document “ventilatie, schimmel en onderhoud

Hola

U bent samen met de verhuurder verantwoordelijk voor het onderhoud van de woning. De onderhouds-verplichtingen voor de huurder zijn vastgelegd in het ‘kleine herstellingen en onderhoud’ van het van Ministerie voor Wonen en Rijksdienst (WR).