Onderverhuur en hennep wordt niet getolereerd door verhuurder. Huurder zal het pand moeten verlaten, vrijwillig dan wel via de rechtspraak waar een ontruimingsvonnis wordt gehaald. De volledige schade wordt verhaald op de huurder. Dit houdt in schade aan het pand, eventuele schade (huurderving) door sluiting pand, boete voor onderverhuur €3000 te vermeerderen met minimaal €100/dag, boete voor niet gebruik als hoofdverblijf van €30/dag, boete hennep € 35.000, aansluiting meters onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding.(alles prijspijl 2017).

Dicht op elkaar wonen, betekent rekening houden met elkaar. Overlast kunt u voorkomen en u kunt zelf dingen doen om overlast aan te pakken. Overlast kan door bijvoorbeeld geluid komen, maar ook door spullen of vuil te zetten op plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn.

Bij de documenten vind u tips en onze werkwijze, indien er sprake is van burenoverlast.