Het huishoudelijk reglement is een aanvulling op de regels die in de wet of in de splitsingsakte staan voor de vereniging van eigenaars (VvE). Dit reglement omvat regels die gaan over het gebruik van zaken als gemeenschappelijke delen, privé gedeelte, geluidsoverlast, regels over het tuinonderhoud, manier van vergaderen, instructies aan het bestuur en overige.

Anders gezegd, in het huishoudelijk reglement staan regels die gelden voor alle huurders van een woning complex. Ze moeten een bijdrage leveren om met elkaar kwalitatief en comfortabel te kunnen leven. Het huishoudelijk reglement is voor iedere woning anders. U heeft hem bij aanvang van uw huurovereenkomst ontvangen. Bent u hem kwijt? Dan kunt u hem weer aanvragen.

Betaling van de huur dient voor of op de eerste van de maand plaats te vinden. Bij de meeste huurders gaat dit tegenwoordig per automatische incasso. Vaak is dit contractueel overeengekomen. Indien u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, neem dan direct contact met ons op om zoveel mogelijk extra kosten te voorkomen. De ervaring leert dat indien u lang wacht, de kosten die voor uw rekening zijn, flink kunnen oplopen. Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven, dan kunt u deze machtiging vinden onder de documenten, invullen en opsturen. Voor ondersteuning door de overheid voor uw huurverplichting zie www.rijksoverheid.nl

 

  1. Uitschrijven bevolkingsregister of adreswijziging doorgeven aan gemeente
  2. Afmelden voor gas, water en elektriciteit
  3. Afmelden voor geiser, boiler of gaskachel als u die huurt
  4. Afmelden voor TV, internet, telefonie en andere abonnementen
  5. Wijziging huurtoeslag doorgeven
  6. Post laten door sturen via post.nl

Lees het document ‘Huuropzegging informatie‘ voor meer informatie.

De dag dat uw huurcontract eindigt, komen wij langs voor een eindinspectie. Tijdens de laatste inspectie beoordelen we samen met u of de woning volgens afspraak is achtergelaten. Deze bevindingen bevestigen wij u schriftelijk in het definitieve inspectierapport. Reparaties die op het moment van oplevering alsnog door ons moeten worden uitgevoerd, worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten verrekenen wij met de borgsom en/of zullen wij aan u doorbelasten.

Nadat u heeft opgezegd, plannen wij een voorinspectie van de gehuurde woning. Tijdens de inspectie van de woning bepalen wij of er reparaties of veranderingen aan de woning moeten worden verricht voordat u de woning aan ons kunt opleveren. Een verslag van de eventuele benodigde werkzaamheden nemen we op in het inspectierapport. Hierna plannen we direct een afspraak met u voor de definitieve oplevering van de woning.

Na de minimale huurtermijn van één jaar heeft u een opzegtermijn. (behalve als dit anders in het huurcontract staat vermeld). Het opzeggen van de huur dient u schriftelijk per aangetekende post of per e-mail via onderstaand contact formulier. De opzegging ontvangen wij graag twee maanden voor het einde van de laatste maand die u wilt huren. Let wel op! Als er meer dan één huurder op het contract staan, dan moeten alle andere huurders ook opzeggen!

Na ontvangst sturen wij u een bevestiging toe. Hierin verzoeken wij u ook contact met ons (of toegewezen makelaarskantoor) op te nemen om een afspraak te maken voor de inspectie van de woning. Tijdens de inspectie van de woning bepalen wij of er reparaties of veranderingen aan de woning moeten worden verricht voordat u de woning aan ons kunt opleveren. Een verslag van de eventuele benodigde werkzaamheden nemen we op in het inspectierapport. Hierna plannen we direct een afspraak met u voor de definitieve oplevering van de woning. Tijdens de laatste inspectie beoordelen we samen met u of de woning volgens afspraak is achtergelaten. Deze bevindingen bevestigen wij u schriftelijk in het definitieve inspectierapport. Reparaties die op het moment van oplevering alsnog door ons moeten worden uitgevoerd, worden bij u in rekening gebracht. Deze kosten verrekenen wij met de borgsom en/of zullen wij aan u doorbelasten.

Wilt u de reden van opzegging vermelden? (Kopen/Samenwonen/Naar seniorenwoning/Overleden/Huurprijs)