Aan het einde van de huurovereenkomst zal verhuurder de gehele dan wel een gedeelte van de waarborgsom onder zich houden ter zekerheid van de nakoming van de verplichtingen van huurder inzake de afrekening service- en/of stookkosten. Het restant van de waarborgsom zal alsdan door verhuurder, na aftrek/verrekening van eventuele vorderingen van verhuurder op huurder, binnen zes weken nadat de afrekening van de service stookkosten, gereed is.

Betaling van de huur dient voor of op de eerste van de maand plaats te vinden. Bij de meeste huurders gaat dit tegenwoordig per automatische incasso. Vaak is dit contractueel overeengekomen. Indien u niet aan uw verplichtingen kunt voldoen, neem dan direct contact met ons op om zoveel mogelijk extra kosten te voorkomen. De ervaring leert dat indien u lang wacht, de kosten die voor uw rekening zijn, flink kunnen oplopen. Indien u nog geen machtiging heeft afgegeven, dan kunt u deze machtiging vinden onder de documenten, invullen en opsturen. Voor ondersteuning door de overheid voor uw huurverplichting zie www.rijksoverheid.nl

 

De door u betaalde voorschotten voor de levering van service- en bepaalde diensten zullen periodiek, verrekend worden op basis van de werkelijke kosten. Dit kunnen wij doen op het moment dat wij van de betreffende instanties alle informatie met betrekking van het verbruik hebben ontvangen.