Elke vereniging van eigenaars is verplicht verzekerd voor opstal en aansprakelijkheid. Vaak zijn dit ook de eerste kosten voor een vereniging. Tot het moment van oplevering van het gebouw is de verkoper/projectontwikkelaar verantwoordelijk voor het voldoende verzekerd houden van het complex. Daarna dient de vereniging van eigenaars er zelf zorg voor te dragen dat het gebouw voldoende verzekerd is. Naast de verplichte opstal- en aansprakelijkheidsverzekering kan de vereniging zich ook verzekeren voor: glasschade, bestuurdersaansprakelijkheid, rechtsbijstand. Eigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een glasverzekering, indien dit niet is afgesloten voor de vereniging van eigenaars, en inboedelverzekering. De aansprakelijkheidsverzekering voor de vereniging vervangt niet de aansprakelijkheidsverzekering van de individuele eigenaar. Uw vereniging is een andere rechtspersoon.

Sinds 24 december 2015 is het door een besluit van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) niet meer toegestaan dat een VvE Beheerder bemiddelt of adviseert op het gebied van verzekeringen. Deze eisen zijn dusdanig streng dat R&S Administraties zonder aanvullende maatregelen hier voorlopig niet aan kan voldoen. Om niet in strijd met de actuele wet- en regelgeving te handelen beperken wij ons bij verzekering gerelateerde zaken tot het registreren van contactgegevens welke wij aan de verzekeraar (of tussenpersoon) zullen verstrekken.

Altijd schriftelijk, behalve bij spoedreparaties – zie hieronder.

U kunt een verzoek indienen om bepaalde reparaties aan de woning te laten uitvoeren via het contactformulier op onze contactpagina of per post. Zorgt u ervoor dat uw reparatieverzoek tot in detail beschreven is?

Lees meer